Mas malawak na pautang sa mga magsasaka, siniguro ng RBAP